• Vietnam

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017

Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017

09/06/2017 - 14/06/2017

Tại thành phố Hội An

Dự kiến, chương trình khai mạc Festival sẽ diễn ra vào 20h00 ngày 09/6/2017 tại khu vực tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng, Tp.Tam Kỳ; chương trình bế mạc vào tối ngày 14/6/2017 tại thành phố Hội An.

Sự kiện là dịp để quảng bá, tôn vinh những giá trị văn hóa Việt Nam và đặc trưng văn hóa Quảng Nam; trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa giữa các địa phương trong nước, giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; giới thiệu tiềm năng, thu hút đầu tư vào Quảng Nam...