• Vietnam

Giao lưu các đô thị di sản thế giới

Giao lưu các đô thị di sản thế giới

12/06/2017 - 16/06/2017

Tại Vườn tượng An Hội, Khách sạn Hội An Beach, Khu Phố cổ Hội An, Công viên văn hóa Đồng Hiệp, Vườn tượng An Hội

Là một trong những hoạt động điểm nhấn của Festival di sản Quảng Nam lần thứ 6 năm 2017

Sự kiện Giao lưu các đô thị di sản 2017 dự kiến sẽ có khoảng 10-12 đô thị đại diện các châu lục tham gia. Theo kế hoạch, Festival Di sản Quảng Nam lần thứ VI - 2017 diễn ra từ ngày 9/6 đến 14/6/2017.