• Vietnam

Giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 15

Giao lưu văn hóa Hội An- Nhật Bản lần thứ 15

07:00 18/08/2017 - 21:00 20/08/2017

Khu phố cổ Hội An

Chương trình “Giao lưu văn hóa Hội An - Nhật Bản” là sự kiện văn hóa - du lịch đặc sắc được UBND TP. Hội An tổ chức thường niên nhằm tăng cường mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản, qua đó giới thiệu, quảng bá những nét văn hóa truyền thống của hai dân tộc.