• Vietnam

Giỗ tổ nghề Yến

Giỗ tổ nghề Yến

07:00 06/04/2017 - 18:00 06/04/2017

Tại Miếu Tổ nghề Yến ở Bãi Hương - Cù Lao Chàm; Miếu Tổ nghề Yến ở thôn Thanh Đông, xã Cẩm Thanh.

10/3 âm lịch

Giỗ Tổ nghề Yến là một lễ lệ dân gian có từ lâu đời nhằm cầu mong biển trời phù hộ và tưởng niệm tri ân các bậc tiền bối đã có công trạng đối với nghề khai thác Yến sào; đồng thời nâng cao niềm tự hào và ý thức bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm của vùng biển đảo thân yêu. Tuy nhiên, lễ lệ giỗ tổ nghề Yến từng bị mai mọt khá nhiều qua thời gian và bao biến thiên lịch sử, mới được lưu tâm phục hồi mấy năm gần đây nhưng lại thiếu tính chủ động và ổn định.