• Vietnam

Giờ trái đất năm 2017

Giờ trái đất năm 2017

20:30 25/03/2017 - 21:30 25/03/2017

Trên toàn địa bàn thành phố

Hưởng ứng Giờ trái đất

Giờ Trái Đất là sự kiện thường niên do Qũy quốc tế bảo vệ thiên nhiên (World Wild Fund For Nature) tổ chức. Hoạt động nhằm kêu gọi mọi tổ chức, cá nhân, gia đình, doanh nghiệp… cùng góp sức trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu bằng những hành động cụ thể; trong đó, có việc tắt đèn và các thiết bị điện không cần thiết trong khoảng thời gian thời gian diễn ra hoạt động.