• Vietnam

Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)

Kỷ niệm 42 năm ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2017)

30/04/2017 - 03/05/2017

Trên địa bàn thành phố.

Kỷ niệm 42 năm

Đại thắng mùa xuân năm 1975, như nhận định của Đảng ta là một sự kiện quan trọng có tầm quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc, làm nức lòng bạn bè và nhân dân tiến bộ khắp năm châu bôn biển...