• Vietnam

Kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam; kỷ niệm 18 năm khu phố cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới

Kỷ niệm ngày Di sản văn hóa Việt Nam; kỷ niệm 18 năm khu phố cổ Hội An được công nhận Di sản văn hóa thế giới

07:00 23/11/2017 - 21:00 04/12/2017

Tại Khu phố cổ, các di tích

Nhân kỷ niệm 18 năm ngày đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới (4-12-1999 - 4-12-2017), thành phố Hội An tổ chức nhiều hoạt động nhằm hướng đến sự kiện quan trọng này.