• Vietnam

Lễ hội cầu ngư Cửa Đại

Lễ hội cầu ngư Cửa Đại

07:00 13/03/2017 - 21:00 14/04/2017

Tại Lăng Tiêu Diện (khối Phước Thịnh, Cửa Đại), cửa biển.

Từ 16- 17/2 âm lịch

Lễ hội Cầu ngư được cư dân Tứ chánh vạn biển Cửa Đại tổ chức định kỳ hằng năm với các nghi thức lễ cổ truyền, nghinh thần, hát chèo bả trạo, hát tuồng…nhằm cầu an, mong cho mưa thuận gió hòa, ngư dân đánh bắt được mùa và cầu siêu cho các linh hồn tử nạn và các chiến sĩ hy sinh trên biển.