• Vietnam

Ngày đô thị Việt Nam 8.11

Ngày đô thị Việt Nam 8.11

07:00 08/11/2017 - 21:00 08/11/2017

Trên địa bàn thành phố

Ngày Đô thị Việt Nam (8/11) - ngày kỷ niệm không chỉ dành riêng cho những người tham gia trực tiếp công tác quy hoạch xây dựng, quản lý và phát triển đô thị mà là của chính những người dân sống tại các đô thị Việt Nam.